Polityka prywatności

Kontakt:

Pytania dotyczące zamówień próbek prosimy kierować na adres: marketing.seni@tzmo.com.pl

Formularz do zamawiania próbek - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wypełniając formularz do zamówienia próbki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zrealizowania wysyłki próbki.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. Współadministratorami danych osobowych są podmioty wchodzące w skład Grupy TZMO, wymienione na stronie www.tzmo-global.com/RODO.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw wynikających z przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych Panem Janem Stemposzem: telefonicznie: 56 612 3264, e-mail: iod@tzmo-global.com, pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłki próbek na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez działanie polegające na wypełnieniu formularza zamawiania próbek (art. 4 pkt 11 RODO). W przypadku udzielenia dodatkowej zgody na wysyłkę wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podany w formularzu adres e-mail otrzymają Państwo od nas informacje marketingowe, edukacyjne, handlowe.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, z którymi Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. zawarły umowy lub porozumienia, takimi podmiotami mogą być np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazane poprzez formularz będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku danych osobowych przetwarzanych za zgodą, prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania (poprawiania), żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia podanych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Mają także Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego i sprawnego przesyłania zamówionych próbek produktów lub do uzyskania informacji edukacyjnych, marketingowych oraz handlowych.

Zasady zamawiania próbek na senilady.pl i seni.pl

  1. Każda osoba może zamówić maksymalnie cztery różne rodzaje próbek w ciągu 12 miesięcy. Próbki będą dostępne do wyczerpania zapasów każdego z nich. Próbki mogą być zamawiane ze strony seni.pl oraz senilady.pl
  2. Zestawy próbek są dostarczane tylko na adresy w Polsce.
  3. Wysyłka próbek w nieoznakowanym opakowaniu następuje w ciągu 7 dni roboczych.
  4. Za czas dostarczenia przesyłki odpowiada Poczta Polska.